Czym są pożytki, o których mowa w Kodeksie cywilnym?

Pytanie:

Czym są pożytki, o których mowa w Kodeksie cywilnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zagadnienie pożytków zostało przez ustawodawcę uregulowane w tytule III kodeksu cywilnego pt. „Mienie”. Art. 53 § 2 kc stanowi, że „Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego”. Zgodnie z poglądem doktryny właścicielowi rzeczy (samoistnemu posiadaczowi) przypadają pożytki bezpośrednio z mocy uprawnienia do korzystania z niej, które jest emanacją własności, a pośrednio - na podstawie stosunku prawnego, np. dzierżawy - jego przedmiotu własności. W obu wypadkach są to pożytki rzeczy (naturalne lub cywilne) - mówiąc ściśle są one pożytkami prawa własności. Co więcej pożytki może dawać nie tylko rzecz, ale także prawo, zgodnie ze swoim społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Pożytki prawa również dzielą się na pożytki naturalne i cywilne. Do pierwszej grupy należą dochody, które przynosi prawo np. prawo dzierżawy dla dzierżawcy nieruchomości. Pożytkami cywilnymi będą dochody, które prawo przynosi na podstawie określonego stosunku prawnego, czyli np. czynsze z tytułu poddzierżawy nieruchomości i innych praw powiązanych z dzierżawą (Stanisław Rudnicki, „Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.8.2016

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 14.3.2016

  Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierani pożytków (...)

 • 26.4.2017

  Jakie zasady rządzą małżeństwem?

  Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. W Polsce małżeństwem jest jedynie związek zawarty w formie określonej prawem (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym.