Darowizna mieszkania dla córki

Pytanie:

Moi rodzice zdecydowali się dokonać dla mnie darowizny mieszkania oraz garażu. Mieszkanie ma być podarowane dla mnie, a z mężem mam wspólnotę majątkową. Rodzice są właścicielami mieszkania od ponad 5 lat, nie są w nim zameldowani, a garażu od ponad roku. Jakie formalności powinnam spełnić ja sama oraz moi rodzice względem prawa, jak i ewentualnie wspólnoty mieszkaniowej, żeby mieszkanie stało się moją własnością jak najmniejszym kosztem finansowym, z uwzględnieniem kwestii wspólnoty majątkowej z mężem oraz opodatkowania darowizny i ewentualnych obowiązków podatkowych (prawnych) moich rodziców jako darczyńców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (a więc również nieruchomości) przez małżonka, zstępnych (a więc również córkę), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz

 2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Jak stanowi art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie (np. nieruchomości w drodze darowizny) następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

Zatem w przypadku darowania darowizny nieruchomości przez rodziców na rzecz córki, która musi nastąpić w formie aktu notarialnego, darowizna taka będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i jednocześnie ani darczyńcy, ani obdarowana córka nie będą w tym celu mieli obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego. Z tytułu takiej darowizny nie wystąpi również konieczność zapłaty innych podatków, a jedynym w zasadzie kosztem będzie wynagrodzenie notariusza.

 

Krąg obdarowanych, którzy skorzystają z powyższego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, został określony bardzo ściśle. Nie obejmuje w szczególności zięcia. Zatem darowizna na rzecz zięcia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jak dla pierwszej grupy podatkowej (podlega opodatkowaniu darowizna o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego (a więc nie do wspólnego) każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Zatem mąż (tak w przypadku wspólności majątkowej jak i rozdzielności) nie jest obdarowany i nie płaci podatku, jeśli darowizna zostanie udzielona jego żonie (córce darczyńcy).

Warto również przeczytać:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)