Darowizna zamortyzowanego samochodu

Pytanie:

Pragnę przekazać synowi samochód osobowy o wart. 10 tys. zł (darowizna). Samochód jest środkiem trwałym w mojej fimie całkowicie zamortyzowanym. Jak to zrobić i ile zapłacę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu przekazania synowi samochodu powinien Pan zawrzeć zwyczajną umowę darowizny. Przed zawarciem jadnak takiej umowy będzie Pan jednak zobowiązany do wykreślenia z ewidencji środków trwałych samochodu (środka trwałego). Dopiero bowiem po wykreśleniu z ewidencji takiego środka będzie Pan mógł nim rozporządzać. Świadczenie na rzecz obdarowanego (Pana syna) może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, natomiast oświadczenie obdarowanego w formie dowolnej. W przypadku jednak niezłożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego umowa darowizny będzie ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a wiec gdy faktycznie przekaże Pani synowi samochód. Od darowizny należy odprowadzić podatek, którego wysokość została podana w tabeli prezentowanej na naszej stronie. Do obliczania i pobrania tego podatku zobowiązany jest notariusz, przed którym sporządzono akt notarialny darowizny lub któremu przedstawiono pismo stwierdzające darowiznę w celu dokonania czynności notarialnej (jeśli w dokonaniu darowizny nie bierze udziału notariusz, strony umowy darowizny są obowiązane samodzielnie odprowadzić podatek). Zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zstępni zostali w tym przypadku zaliczeni do tzw. I grupy podatkowej. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania (którą stanowi wartość samochodu) ponad kwotę wolną od podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: