Darowizna żony dla męża

Pytanie:

Moją żona otrzymała w formie darowizny od moich rodziców mieszkanie. Stało się to niestety jej majątkiem odrębnym. Później nastąpiła sprzedaż i kupno większego mieszkania, które jest również jej majątkiem odrębnym. Niestety z pewnych powodów zamierzamy sprzedać mieszkanie i kupić 2 osobne będące odrębną własnością każdego z nas. Jakie podatki zapłacę, jeśli żona dokona darowizny udziału mieszkania przed sprzedażą, a jakie jeśli daruje mi połowę kwoty ze sprzedaży swego mieszkania, którą przeznaczę na zakup własnego mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jak stanowi art. 4a ust. 4 wskazanej wyżej ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, w szczególności gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zatem, w przypadku darowizny udziału w nieruchomości przez żonę małżonkowi, która to darowizna musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, nie wystąpi podatek od darowizny, a małżonkowie nie mają obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego.

Natomiast w przypadku darowizny pomiędzy małżonkami pieniędzy, darowizna, aby korzystała ze zwolnienia od podatku, powinna być przekazana na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, a ponadto istnienie konieczność zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu, w terminie miesiąca od chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy (przy darowiźnie pieniędzy forma aktu notarialnego nie jest wymagana) - od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Polecamy również:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: