Data wystawienia świadectwa pracy

Pytanie:

Czy na podstawie kompletnych akt osobowych mogę wystawić świadectwo pracy z dzisiejszą datą, jeżeli pracownik był zatrudniony w latach 1973-1978 (pracownik nie otrzymał świadectwa pracy po wygaśnięciu stosunku pracy z nieznanych mi powodów)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Kodeks pracy nie stanowi natomiast jaka datę należy umieścić na świadectwie pracy. Chodzi oczywiście o datę wystawienia świadectwa pracy. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W kodeksie pracy nie został uregulowany sposób, w jaki następuje wydanie (doręczenie) pracownikowi świadectwa pracy. Sposób wydania świadectwa pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 1996 r., Nr 60, poz. 282 ze zmianami).

Treść świadectwa pracy ustala się na podstawie akt osobowych pracownika. Tam też przechowuje się kopię świadectwa pracy. W świadectwie pracy wpisuje się datę jego wystawienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: