e-prawnik.pl Porady prawne

Data złożenia wypowiedzenia i jej zła interpretacja przez pracodawcę

Pytanie:

Czy mój pracodawca postępuje zgodnie z prawem jeśli 30 kwietnia złożyłem pracodawcy wypowiedzenie umowy o treści: \\\"Niniejszym wypowiadam z dniem 31 maja 2010 r. umowę o pracę, zawartą dnia 14 czerwca 2009 r., z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.\\\". A następnie dostałam od pracodawcy informację, \\\"w związku z otrzymanym od Pani oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę z dniem 31 maja 2010 roku z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia (czyli ze skutkiem rozwiązującym umowę na 30 czerwca 2010 roku)\\\". Moją intencja było rozwiązanie umowy ze skutkiem na 31 maja, bo zobowiązałem się z przyszłym pracodawcą ze rozpocznę pracę u niego 1 czerwca.Czy pracodawca ma rację? Jak powinienem postąpić, jeśli nie ma on racji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Data złożenia wypowiedzenia i jej zła interpretacja przez pracodawcę

31.3.2011

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jeden ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi w wyniku jednostronnego oświadczenia woli pracownika. Dla jego skuteczności nie jest konieczne przyjęcie złożonego oświadczenia woli przez pracodawcę. Aby wypowiedzenie było skuteczne konieczne jest jedynie zapoznanie się (bądź możliwość zapoznania się) przez pracodawcę z treścią wypowiedzenia bez konieczności wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Co do zasady treść oświadczenia woli uważana jest za skutecznie złożoną z chwilą, z którą doszła do wiadomości drugiej strony (odbiorcy oświadczenia woli). Z treści oświadczenia woli może jednak wynikać odmienna wola składającego to oświadczenie. Mianowicie może on zastrzec, że złożone oświadczenie woli złożone zostaje z datą późniejszą (przyjmuje się fikcję, że oświadczenie woli zostało złożone z datą wskazaną w tym oświadczeniu woli). Takie właśnie przekonanie mógł odnieść pracodawca, gdyż z treści Pana wypowiedzenia wynika, że Pana zamiarem było, aby skutki złożonego oświadczenia woli wystąpiły od dnia 31 maja 2010 r. (z tą datą złożone zostaje oświadczenie woli i od tej daty rozpoczyna bieg miesięczny termin wypowiedzenia).

Jeżeli Pana zamiarem było złożenie oświadczenia woli z dniem jego doręczenia pracodawcy (30 kwietnia 2010 r.), to pracodawca błędnie zinterpretował treść Pana oświadczenia, a tym samym doszło do różnej wykładni Pana oświadczenia woli przez pracodawcę oraz przez Pana.

W praktyce może być trudne wykazanie wbrew dosłownemu brzmieniu oświadczenia, że składając oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożył Pan je w dniu 30 kwietnia 2010 r. ze skutkiem w postaci rozwiązania umowy o pracę z dniem 31 maja 2010 r.

Jeżeli z początkiem czerwca ma Pan zamiar rozpocząć pracę u nowego pracodawcy, a porozumienie z obecnym pracodawcą nie jest możliwe, proponujemy poinformować obecnego pracodawcę na piśmie, że doszło do błędnego zinterpretowania złożonego przez Pana oświadczenia woli i zgodnie ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę stosunek pracy wygaśnie z dniem 31 maja 2010 r. Jeżeli pracodawca nie przyjmie tego do wiadomości i nadal będzie twierdził, że stosunek pracy wygasa z dniem 30 czerwca 2010 r. to jeżeli nie stawi się Pan w pracy w dniu 1 czerwca 2010 r. u obecnego pracodawcy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. W takim przypadku powinien Pan wystąpić do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa pracy i wykazywać przed sądem, że złożył Pan w dniu 30 kwietnia 2010 r. oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i stosunek pracy wygasł z dniem 31 maja 2010 r. Od przedstawionej argumentacji zależało będzie, czy sąd uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone w dniu 30 kwietnia czy w dniu 31 maja.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ