Decyzja wydana z naruszeniem prawa

Pytanie:

Wydano decyzję A, następnie na podstawie decyzji A wydano Decyzję B. W toku postępowania wydano decyzję, że Decyzja A została wydana z naruszeniem prawa. Czy wobec tego Decyzja B również powinna być traktowana jako decyzja wydana z naruszeniem prawa, skoro decyzja A będąca podstawą wydania Decyzji B ma status "wydana z naruszeniem prawa"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli upłynął już termin do stwierdzenia nieważności decyzji, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. Jak rozumiemy zdane pytanie zmierza do rozstrzygnięcia, czy można w stosunku do decyzji wydanej na podstawie decyzji, co do której nie orzeczono o nieważności ze względu na wskazane w zdaniu poprzednim okoliczności, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji. Na tak zadane pytanie, można jedynie ogólnie wskazać (dokładna odpowiedź wymagałaby analizy treści decyzji), że negatywnej odpowiedzi w tym zakresie udzielił SN w wyroku z dnia 5 lipca 1996 r., sygn. akt III ARN 21/96, w którym wskazał, że "stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 8 kpa ), nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności tej drugiej decyzji". Przesłanki do wznowienia nie będą się jednak pojawiać, gdy nie uchylono decyzji, która stanowiła podstawę do wydanie kolejnej decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY