Definicja daniny publicznej

Pytanie:

"Co rozumiemy przez pojęcie daniny publicznej?"

Odpowiedź prawnika: Definicja daniny publicznej

Danina publiczna nie jest pojęciem, którym posługują się przepisy. Jest to pojęcie doktryny prawa, w głównej mierze posługuje się nim nauka prawa.

Daniny publiczne - generalnie rzecz ujmując - to wszelkie formy przewłaszczania dóbr przez państwo od mieszkańców, osób przebywających na terytorium państwa lub prowadzących na nim działalność.

Daniny publiczne można podzielić na:

  • podatki, w tym cła
  • opłaty
  • dopłaty

Należy przy tym pamiętać, że część danin publicznych ma charakter mieszany.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Pablito78 2013-12-21 12:55:08

    z całym szacunkiem, ale w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku spotykamy przecież definicję daniny publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy do danin publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika