Definicja powiązań kapitałowych

Pytanie:

Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej A (80% udziałów), a jednocześnie posiada przeważające udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B (ponad 70 %) udziałów. Dodatkowo ta osoba jest prezesem spółki z o. o. C. Spółki prowadzą identyczną działalność - handel materiałami budowlanymi. Spółki prowadzą między sobą liczne transakcje i starają się, aby ustalona marża nie odbiegała znacznie od tej która narzucana jest innym hurtownikom. Czy między spółkami zachodzą powiązania kapitałowe i czy do każdej transakcji należy sporządzać dokumentację podatkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisami regulującymi powiązania między podatnikami określają przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na gruncie tych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wskazać należy, że powiązania kapitałowe  zachodzą wyłącznie między spółkami B i C. W przypadku transakcji między spółkami A i B oraz A i C są to nie tyle powiązania kapitałowe, co powiązania majątkowo-kapitałowe.

Oznacza to, że do wszystkich transakcji między spółkami mają zastosowanie przepisy określające obowiązek sporządzania szczególnego rodzaju dokumentacji podatkowej (por. art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Proszę jednak pamiętać, że obowiązek prowadzenia szczególnego rodzaju dokumentacji nie dotyczy wszystkich transakcji, lecz wyłącznie transakcje przekraczające określoną w tych przepisach wartość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.8.2017

  Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

  Nowelizacja ma służyć zwiększeniu przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie konfliktom interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które (...)

 • 14.7.2019

  PPK od 1 lipca 2019 r.

  Zatrudniasz co najmniej 250 osób? Jeśli tak, to od 1 lipca 2019 r. zaczynasz stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

 • 6.9.2016

  Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

  Często spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi stosowania środków motywowania członków zarządu i dyrektorów zatrudnianych w spółkach kapitałowych, tak aby spółki (...)

 • 17.11.2011

  Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W celu ograniczenia możliwości „przerzucania dochodów” pomiędzy podatnikami w celu zmniejszenia podatków, ustawodawca wprowadził przepisy nakładające na podmioty powiązane szczególne (...)

 • 28.3.2018

  Anonimizacja i pseudonimizacja

  Według RODO, anonimizacja pozwala na usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą. Z kolei pseudonimizacja to „ukrycie” danych osobowych, ponieważ (...)