Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Pytanie:

"Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym?"

Odpowiedź prawnika: Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście w odniesieniu do tych pojęć prawnych istnieją odpowiedniki zarówno innych pojęć prawnych jak i odpowiedniki występujące i używane w języku potocznym. Zamiast sąd pierwszej instancji może być w języku potocznym używane pojęcie sąd niższego rzędu. Jest ono jednak nieprecyzyjne, gdyż zgodnie z polskimi procedurami zarówno karną jak i cywilną sąd niższego rzędu to nie jest ten sam sąd. Przykład: Sądem niższego rzędu w stosunku do sądu Okręgowego jest Sąd Rejonowy. Natomiast w stosunku do sądu apelacyjnego sądem niższego rzędu jest Sąd Okręgowy. Zatem używanie tego pojęcia jest mylące. Również nieuzasadnione jest używanie pojęcia organ, sąd niższego stopnia.

Pojęcia sąd I czy II instancji są nierozłącznie związane z właściwością rzeczową sądów. Sądem pierwszej instancji jest sąd właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy jako sąd pierwszoinstancyjny. Może tym sądem być sąd okręgowy jak również i rejonowy. Przykład: Popełnienie przestępstwa rozboju spowoduje, że akt oskarżenia co do zasady trafi do sądu rejonowego jako sądu pierwszoinstancyjnego. Jednakże jeśli rozbój został popełniony z użyciem narzędzia niebezpiecznego, np. noża wtedy zgodnie z procedurą karną właściwym sadem jest sąd okręgowy jako sąd pierwszoinstancyjny.

Natomiast sądem drugoinstancyjym będzie sąd, do którego wnosi się np. apelację. W pierwszym przypadku będzie to sąd okręgowy, a w przypadku, gdy w pierwszej instancji sprawę rozpoznawał sąd okręgowy - wtedy sądem drugiej instancji będzie sąd apelacyjny.  W Polsce mamy co do zasady sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Są to tzw. sądy powszechne. Oczywiście występuje też pion sądów grodzkich jako wydziały sądów rejonowych oraz Sąd Najwyższy. Właściwość rzeczowa spraw rozpoznawanych przez te sądy określa je jako pierwszej czy drugiej instancji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika