e-prawnik.pl Porady prawne

Deklaracja na podatek rolny

Pytanie:

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ludowym Zespołem Sportowym na nieruchomość sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako grunty rolne IVB oraz pastwiska klasy IV. Biorący do używania zobowiązał się wykorzystywać przedmiot użyczenia zgodnie z przeznaczeniem tj. jako teren boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Czy Ludowy Zespół Sportowy powinien składać deklaracje na podatek rolny oraz płacić za ten grunt podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Deklaracja na podatek rolny

10.5.2012

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

 

W opisanym stanie faktycznym występują powyższe okoliczności, a zatem co do zasady biorący w użyczenie jest podatnikiem podatku rolnego, tak więc powinien złożyć deklarację i zapłacić podatek. Należałoby jedynie przeanalizować czy nie ma zastosowania któreś ze zwolnień opisanych w art. 12 wskazanej ustawy; wydaje się, że nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ