Deklaracja na podatek rolny

Pytanie:

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ludowym Zespołem Sportowym na nieruchomość sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako grunty rolne IVB oraz pastwiska klasy IV. Biorący do używania zobowiązał się wykorzystywać przedmiot użyczenia zgodnie z przeznaczeniem tj. jako teren boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Czy Ludowy Zespół Sportowy powinien składać deklaracje na podatek rolny oraz płacić za ten grunt podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

 

W opisanym stanie faktycznym występują powyższe okoliczności, a zatem co do zasady biorący w użyczenie jest podatnikiem podatku rolnego, tak więc powinien złożyć deklarację i zapłacić podatek. Należałoby jedynie przeanalizować czy nie ma zastosowania któreś ze zwolnień opisanych w art. 12 wskazanej ustawy; wydaje się, że nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich (...)

 • Podatek rolny 2015

  Ile wynosi podatek rolny w 2015 roku? Jak się go oblicza? Co jest opodatkowane? Kto jest płatnikiem podatku rolnego? Jaki jest termin uszczenia podatku?

 • Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów (...)

 • PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • Paliwo rolnicze - zwrot

  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

NA SKÓTY