Deklaracja o dochodach do TBS

Pytanie:

Posiadam spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, które w części było finansowane poprzez kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Aby móc kupić takie mieszkanie musiałam spełnić dwa warunki: moje dochody nie mogły przekraczać więcej niż o 20% 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ogłaszanego przez GUS oraz w dniu objęcia lokalu nie mogłam posiadać tytułu prawnego do innego lokalu. Oba warunki spełniłam, jednak po upływie dwóch lat moja sytuacja zmieniła się. Wyszłam za mąż a dochody mojego męża przekraczają wyznaczone ograniczenia. Moje pytanie jest następujące: czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać przedstawienia zaświadczenia o zarobkach moich i męża (który nie jest zameldowany w tym mieszkaniu lokatorskim) w sytuacji gdzie nie jest to uregulowane w mojej umowie ze spółdzielnią ale w Ustawie z dn. 26.10.95 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wspomniana ustawa mówi, że w sytuacji gdy nie zostaje spełniony warunek dotyczący wysokości zarobków spółdzielnia ma prawo urealnić czynsz - co to oznacza, czy należy przez to rozumieć, że spółdzielnia może ustalić czynsz nie na podstawie ponoszonych kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunkiem najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, oraz określony dochód na gospodarstwo domowe. Sposobem weryfikacji tych danych jest obowiązek składania co 2 lata deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informowanie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Zatem spółdzielnia ma prawo żądać złożenia takiej deklaracji.

Zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich. W deklaracji trzeba wykazać natomiast dochód na gospodarstwo domowe. W zaistniałej sytuacji należy zatem w deklaracji wykazać dochód obejmujący dwuosobowe gospodarstwo domowe, czyli dochody nie tylko Pani ale i małżonka. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w art. 30 ust. 5 stanowi, iż gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające określoną wysokość dochodu gospodarstwa domowego, umowa najmu może zostać wypowiedziana albo może zostać zastosowany czynsz wolny (czyli taki który nie jest regulowany uchwałą gminy). Natomiast o "urealnieniu" czynszu możemy mówić w przypadku sytuacji opisanej w art. 28.1a ustawy, w myśl którego :" Jeżeli suma czynszów za najem lokali eksploatowanych przez towarzystwo i zysków osiąganych z pozostałej działalności nie wystarcza na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, towarzystwo jest obowiązane wystąpić do właściwej rady gminy o podniesienie stawek czynszu do odpowiedniego poziomu". Zatem w przypadku gdy dochody z gospodarstwa domowego wykazane w deklaracji będą wyższe niż ustawowo określone, skutkiem może być wypowiedzenie umowy albo zastosowanie czynszu wolnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Maciek

28.5.2014 12:1:8

Re: Deklaracja o dochodach do TBS

TBS na mocy określonych przepisów wzywa do zlozenia oswiadczenia o dochodach. OK. Ale robi to w okreslonym celu. Jaka kwota dochodow na jednego czlonka rodziny najemcy mieszkania TBS nie powoduje podwyżki czynszu, tego TBS juz nie podaje. Moje pytanie jaka to kwota w 2014 roku.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

  Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego (...)

 • ZUS wysyła PIT-y

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 31 stycznia - ważna data dla płatników

  Przypominamy, że 31 stycznia jest ostatnim dniem na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 (...)

 • PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • Raport o stanie mieszkalnictwa

  W latach 2011-2019 liczba mieszkań oddanych w Polsce do użytku wzrosła o 58%. Rok 2019 był pod tym względem rekordowy. Wciąż jednak zmagamy się z deficytem mieszkaniowym. Według szacunków (...)

NA SKÓTY