Dobrowolna zapłata a podział sumy z egzekucji

Pytanie:

Wszcząłem egzekucję przeciwko dłużnikowi, który ma już dwie inne egzekucje. Dłużnik przyszedł do komornika i wpłacił pieniądze wskazując wierzyciela, którego chce zaspokoić. Czy komornik ma prawo wypłacić pieniądze tylko jednemu wierzycielowi wskazanemu przez dłużnika? Czy każdą wpłatę dłużnika powinien podzielić zgodnie z art.1023 § 2 k.p.c.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 1023 k.p.c., komornik ma obowiązek sporządzić plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli (§2), a także w każdym przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości (§1).

Udzielenie odpowiedzi wymaga rozstrzygnięcia, czy suma wpłacona przez dłużnika komornikowi dobrowolnie stanowi sumę uzyskaną z egzekucji, ulegającą podziałowi. Egzekucja stanowi przymusowe zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika. W literaturze wyraźnie rozróżnia się egzekucję od dobrowolnego spełnienia świadczenia. Żaden przepis nie zakazuje dłużnikowi dokonania dobrowolnej zapłaty, zarówno do rąk wierzyciela, jak i do rąk komornika (H. Pietrzykowski [w:] T. Ereciński, H. Pietrzykowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, wyd. II, Warszawa 2007).

Naszym zdaniem, jeżeli dłużnik płaci dobrowolnie bezpośrednio do rąk jednego ze swoich wierzycieli, ma prawo dokonać wyboru, którego i w jakiej wysokości z nich chce zaspokoić w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak dłużnik decyduje się na wpłatę do rąk komornika, wpłata ta będzie objęta planem podziału na ogólnych zasadach (art. 1023 i nast. k.p.c.). Tym samym, płacąc do rąk komornika, dłużnik traci prawo wyboru, którego wierzyciela chce zaspokoić. Dobrowolne świadczenia wejdą w skład sumy ulegającej podziałowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: