Dobrowolne umorzenie akcji

Pytanie:

"Czy w sytuacji, gdy walne zgromadzenie spółki akcyjnej podjęło uchwałę o umorzeniu dobrowolnym części akcji, które nastąpi po obniżeniu kapitału zakładowego, przy czym zastosowano postępowanie konwokacyjne (art. 456 § 1 KSH), w którym żaden z wierzycieli nie zgłosił sprzeciwu co do obniżenia kapitału zakładowego, dopuszczalne jest w świetle art. 456 § 2 KSH wypłacenie przez spółkę na rzecz akcjonariuszy, których akcje podlegają dobrowolnemu umorzeniu, wynagrodzenia przed sześciomiesięcznym terminem określonym w przywołanym przepisie? "

Odpowiedź prawnika: Dobrowolne umorzenie akcji

Nie ma w świetle obowiązujących przepisów możliwości skutecznego zaspokojenia roszczeń przysługujących akcjonariuszom spółki akcyjnej z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na podstawie art. 456 par. 1 kodeksu spółek handlowych przed upływem sześciomiesięcznego terminu od ogłoszenia wpisu tego obniżenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wynika to z jednoznacznego brzmienia art. 456 par. 2 ksh, który wyraźnie przewiduje możliwość realizacji roszczeń najwcześniej po upływie wskazanego wyżej terminu. Nadto komentatorzy wskazują zgodnie, iż 6-miesięczny termin, o którym mowa w art. 456 par. 2 ksh, jest terminem zawitym, a zatem nie może być on przedłużony, ani skrócony w drodze czynności prawnej między akcjonariuszami spółki akcyjnej (lub spółką) a jej wierzycielami. Stąd na postawione wyżej pytanie należy odpowiedzieć zdecydowanie negatywnie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika