Dochodzenie roszczeń ze spadku

Pytanie:

"W marcu 2008 r. zmarła moja babcia. Dziadek zmarł w 2000 r. Mój tato zmarł w 1985 r., a bracia ojca zmarli wcześniej bezpotomnie. W 2001 r. babcia została ubezwłasnowolniona i opiekę nad nią powierzył dalszej rodzinie (córce siostry babci). Nic nie wiem na temat istnienia ewentualnego testamentu lub darowizny. Jak mam dochodzić swoich praw majątkowych?"

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń ze spadku

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani jedynym spadkobiercą ustawowym po Pani babci. Z samego faktu ubezwłasnowolnienia oraz powierzenia opieki nad spadkobiercą dalszej rodzinie nie pozbawia Pani prawa do spadku, ani nie daje osobie sprawującej opiekę żadnych uprawnień wynikających ze spadku.

W pierwszej kolejności powinna Pani złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli chce Pani dziedziczyć po babci może Pani przyjąć spadek wprost, bądź z dobrodziejstwem inwentarza. Informacje na temat każdego z tych oświadczeń oraz skutków jakie za sobą niosą znajdzie Pani w artykułach dostępnych na stronach naszego serwisu Co to jest przyjęcie spadku wprost? oraz Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Stosowne oświadczenia może Pani złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie to może zostać złożone przed sadem lub przed notariuszem. Nie złożenie oświadczenie w przypisanym terminie skutkuje przyjęciem spadku wprost (z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe).

Następnie powinna Pani wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Informacje na temat procedury wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku znajdzie Pani w artykule Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) znajdującym się na stronach naszego serwisu. Ponadto na stronach naszego serwisu znajdzie Pani wzór pisma inicjującego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

Ponieważ dojdzie do dziedziczenia ustawowego, a Pani jest jedynym spadkobiercą ustawowym, nie będzie konieczny dział spadku. Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku może Pani objąć spadek po babci.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika