e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Pytanie:

Lekarz pełniący obowiązki ordynatora na oddziale szpitalnym otrzymał od pracodawcy na piśmie informację o przyznaniu tzw. dodatku za dyżur gotowości w określonym czasie (jest to gotowość stawienia się w oddziale poza godzinami pracy w razie takiej konieczności po telefonicznym zgłoszeniu). Jednakże pracodawca dowiedział się, iż lekarz w tym czasie dyżurował w pogotowiu w innym szpitalu (ma potwierdzenie tego na piśmie od dyrektora tamtejszego szpitala). W czasie kiedy lekarz miał przyznany dodatek za gotowość nie zaistniała potrzeba stawienia się w oddziale, jednakże gdyby tak było, to nie miałby takiej możliwości dyżurując w innym miejscu. Czy w tej sytuacji pracodawca może odmówić wypłaty przyznanego lekarzowi wynagrodzenia za dyżur gotowości (wtedy lekarz otrzymałby podwójne wynagrodzenie - za gotowość i za dyżur w pogotowiu)? Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś konsekwencje dyscyplinarne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

25.9.2007

Zgodnie  z art. 32 k ustawy o zakładach opieki zdrowotnej lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą zostać zobowiązani do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za czas pełnienia dyżuru medycznego.

Niepozostawanie w gotowości, do której został obowiązany lekarz, może być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i spotkać się z naganą ze strony pracodawcy. Więcej informacji w artykule: Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)
 

Jeśli więc lekarz faktycznie nie pozostawał w gotowości, nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ