Dodatek stażowy do wynagrodzenia

Pytanie:

Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy. Czy stanowisko pracodawcy jest słuszne? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zaliczenia tego okresu do stażu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dodatek z tytułu stażu pracy przysługuje pracownikowi na podstawie odpowiednich zapisów zawartych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Pewnym grupom pracowników (co do zasady pracownikom sfery budżetowej) dodatek ten może przysługiwać z mocy prawa na podstawie obowiązujących ich aktów prawnych. Pracownik publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zatrudnionym w jednostce sfery budżetowe, więc znajduje do niego zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Zgodnie z art. 5 tej ustawy pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Z rozporządzenia nie wynikają żadne szczególne wymagania co do rodzaju i stanowiska pracy, której wykonywanie daje prawo do dodatku z tytułu osiągniętego stażu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • 21.1.2019

  Podstawa wymiaru zasiłków dla pielęgniarek i położnych

  Przed 1 września 2018 r. pielęgniarkom i położnym wypłacany był dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten nie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, (...)

 • 13.12.2018

  Płaca minimalna do zmiany

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)