e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatek stażowy do wynagrodzenia

Pytanie:

Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy. Czy stanowisko pracodawcy jest słuszne? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zaliczenia tego okresu do stażu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatek stażowy do wynagrodzenia

15.11.2007

Dodatek z tytułu stażu pracy przysługuje pracownikowi na podstawie odpowiednich zapisów zawartych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Pewnym grupom pracowników (co do zasady pracownikom sfery budżetowej) dodatek ten może przysługiwać z mocy prawa na podstawie obowiązujących ich aktów prawnych. Pracownik publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zatrudnionym w jednostce sfery budżetowe, więc znajduje do niego zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Zgodnie z art. 5 tej ustawy pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Z rozporządzenia nie wynikają żadne szczególne wymagania co do rodzaju i stanowiska pracy, której wykonywanie daje prawo do dodatku z tytułu osiągniętego stażu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ