e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatkowe dochody a pobieranie renty rodzinnej

Pytanie:

Czy można dorabiać na rencie rodzinnej i do jakiej kwoty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe dochody a pobieranie renty rodzinnej

20.8.2010

Przepisy dotyczące zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia, które są zamieszczone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, dotyczą także renty rodzinnej. W związku z tym prawo do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Jeżeli osoba otrzymująca rentę rodzinną osiągnie przychód w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Zakładamy nadal, że Pytający jest jedynym uprawnionym do renty rodzinnej. Zmniejszenie renty rodzinnej może wynosić maksymalnie 20,4% kwoty bazowej w przypadku renty, do której uprawniona jest jedna osoba.  

Należy pamiętać, iż jeśli uprawniony do renty otrzymuje wynagrodzenia, które przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia, lecz jeszcze nie przekracza 130% - następuje zmniejszenie renty. Jeśli jednak przekroczy 130% - renta zostanie zawieszona. Według ostatniego komunikatu Prezesa GUS, odnoszącego się do II kwartału 2010r.

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r.  wynosi 2238,50 zł
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. - wynosi 4157,21 zł.

Kwoty te uległy zmniejszeniu w porównaniu do kwartału poprzedzającego, kiedy to wynosiły odpowiednio 2321,47 zł i 4311,30 zł. Obecnie więc, jeśli uprawniony do renty zarabia nie więcej niż 2238,50 zł (czyli dokładnie tyle lub mniej), zachowuje prawo do całej renty. Jeżeli zarobki przekroczą tą kwotę, emerytura ulegnie zmniejszeniu, a jeśli przekroczy 4157,21 zł – zawieszeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ