e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

Pytanie:

Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy lekarze oddelegowani do komisji mieli świadczyć pracę w starostwie powiatowym w godzinach pracy szpitala z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w macierzystym zakładzie pracy. Zgodnie z umową lekarz przez trzy miesiące pracował PKL nie pracując w szpitalu, ale otrzymując wynagrodzenie. Jednakże pomimo tego domaga się od zakładu pracy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Powiatowej Komisji Lekarskiej. Jako podstawę prawną podaje Rozporządzenie RM w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. z 2006 r. Nr 18 poz. 142). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony reguluje to inaczej. Czy w tej sytuacji, kiedy lekarz pracę w komisji wykonywał w godzinach pracy określonych w umowie o pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia należy mu się jeszcze dodatkowe wynagrodzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

31.7.2007

Zgodnie z art. 30 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej zakłady opieki zdrowotnej udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. Ustawodawca w ust. 2 w/w przepisu przyznaje osobom wymienionym powyżej, dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej.

Jak wynika z powyższego ustawodawca wyraźnie rozróżnił uprawnienia w/w osób uzależniając wysokość i składniki ich wynagrodzenia od wykonywania obowiązków, wynikających z udziału w powszechnej komisjach lekarskich, w godzinach pracy bądź poza godzinami pracy.

Rozporządzenie, na które powołuje się lekarz zostało wydane na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 3 w/w ustawy, w związku z czym w przedmiotowej sprawie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia dla lekarza, który wykonywał obowiązki związane z udziałem w powszechnej komisji lekarskiej w godzinach pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ