Dokumenty niezbędne przy zameldowaniu

Pytanie:

Chciałbym zameldować sie na stałe u swoich teściów. Jakie dokumenty będą mi potrzebne w przedzie? Czy mogę to zrobić sam osobiście, czy musi ze mną być osoba u której mam zamiar się zameldować? Czy muszę okazać przy meldowaniu sie książeczkę wojskową? Jakie dokumenty będą mi potrzebne w urzędzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 11 ustawy o ewidencji ludności, osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe:

 1. nazwisko i imiona; 

 2. nazwisko rodowe; 

 3. nazwiska i imiona poprzednie; 

 4. imiona rodziców; 

 5. nazwiska rodowe rodziców; 

 6. stan cywilny; 

 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; 

 8. płeć; 

 9. datę i miejsce urodzenia; 

 10. obywatelstwo; 

 11. numer PESEL;

 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;

 13. adres poprzedniego miejsca pobytu stałego;

 14. adres nowego miejsca pobytu stałego;

 15. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;

 16. o wykształceniu. 

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego (art. 9 ust. 1 i 4 w/w ustawy).

Meldunku dokonuje się na odpowiednim formularzu, dostępnym w odpowiednim Urzędzie Gminy, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca stałego zamieszkania. Należy również mieć przy sobie dowód tożsamości i książeczkę wojskową (w celu podania danych wynikających z obowiązku wojskowego).

Zameldować może się Pan osobiście, nie musi być obecna osoba, u której będzie Pan zameldowany- jednakże musi ona złożyć swój podpis na formularzu uzyskanym w urzędzie (lub na stronie naszego serwisu), w celu oświadczenia, iż osoba, która chce się zameldować przebywa pod wskazanym adresem.

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: