e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

Pytanie:

Jakie dokumenty wymagane są do zawarcia małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

29.3.2012

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach (postawa prawna: art. 3 § 1 k.r.o.).

Owe odrębne przepisy to właśnie ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, która stanowi, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana :

1) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;

2) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (podstawa prawna: art. 54 PASC)

3) a jeżeli osoba taka jest cudzoziemcem, składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (podstawa prawna: art. 56 PASC) -zaś właściwe prawo, według którego określa się możność zawarcia małżeństwa, to prawo ojczyste takiej osoby z chwili zawarcia małżeństwa, czyli w przypadku Pani narzeczonego prawo holenderskie (podstawa prawna: art. 48 ppm) musi on zatem w Holandii uzyskać dokument, stwierdzający, że spełnia przesłanki, od których tamtejsze prawo uzależnia możliwość zawarcia małżeństwa, aby móc zawrzeć małżeństwo w Polsce. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ