e-prawnik.pl Porady prawne

Domniemania z księgi wieczystej a domniemania z posiadania

Pytanie:

Czy domniemania wynikające z treści księgi wieczystej przełamują domniemania z posiadania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Domniemania z księgi wieczystej a domniemania z posiadania

31.7.2013

Zgodnie art. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

Przeciwko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania.

Domniemanie, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i że prawo wykreślone nie istnieje, jest silniejsze niż domniemanie, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym (art. 341 kodeksu cywilnego). W razie kolizji obu tych domniemań bowiem nie można skutecznie powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ