e-prawnik.pl Porady prawne

Dopuszczalny podział zamówienia publicznego

Pytanie:

W przetargu dotyczącym usług (jeden numer z cpv) obejmującym całą gminę Zamawiający podzielił zamówienie na trzy rejony. Każdy z tych rejonów dotyczy tego samego zakresu wykonywanych czynności. Taki podział implikuje wybór od jednego do trzech wykonawców (zgodnie z ofertami częściowymi). Czy dzielenie gminy na rejony, będzie dzieleniem zamówienia? Czy na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w/w sytuacji można do wykonania tego samego zadania wybrać kilku wykonawców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dopuszczalny podział zamówienia publicznego

8.2.2007

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy-prawo zamówień publicznych, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Art. 32 ust. 2 ma przeciwdziałać omijaniu stosowania procedur ustawy. Zamawiający nie tylko nie może dzielić zamówienia na części, ale także zaniżać wartości zamówienia, gdyby miało to służyć udzieleniu zamówienia z pominięciem przepisów ustawy bądź w celu zastosowania w miejsce procedur przetargowych procedur mniej konkurencyjnych. Przepis ten nie zabrania natomiast podziału zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione względami gospodarczymi bądź organizacyjnymi. Dopuszczalne jest dokonywanie podziału zamówienia na części w taki sposób, że w stosunku do każdej części zamówienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy, a podział nie będzie miał wpływu na wybór trybu, w jakim musiałoby być udzielone zamówienie, gdyby zamawiający nie dokonał jego podziału.

Jeśli zatem zamierzacie Państwo podzielić zamówienie w zakresie wykonywania konkretnych, jednakowych usług w ten sposób, że będą one wykonywane w różnych regionach w gminie, a podział taki jest podyktowany względami ekonomicznymi lub organizacyjnymi, wówczas należy uznać, że taki podział będzie dopuszczalny na gruncie ustawy, w tym samym będziecie Państwo mogli wybrać dla każdej części tak podzielonego zamówienia odrębnych wykonawców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ