Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

Pytanie:

"Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji na temat wydanych decyzji o zwolnieniu bądź zastosowanych przez wójta ulgach w kwestii podatków lokalnych dla poszczególnych podatników? Są to przecież istotne informacje mające wpływ na budżet gminy? "

Odpowiedź prawnika: Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

Kontrolę nad działalnością wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawuje Rada Gminy, która w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Organizację i tryb działania komisji rewizyjnej oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy określa statut gminy. W statucie gminy powinny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu udostępniania, przez wójta, komisji rewizyjnej dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzania kontroli. Wydaje się jednak, iż działanie wójta polegające na utrudnianiu przeprowadzenia kontroli jego działalności jest niezgodne z prawem i narusza uprawnienia kontrolne sprawowane przez komisję rewizyjną.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika