Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

Pytanie:

Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji na temat wydanych decyzji o zwolnieniu bądź zastosowanych przez wójta ulgach w kwestii podatków lokalnych dla poszczególnych podatników? Są to przecież istotne informacje mające wpływ na budżet gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kontrolę nad działalnością wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawuje Rada Gminy, która w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Organizację i tryb działania komisji rewizyjnej oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy określa statut gminy. W statucie gminy powinny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu udostępniania, przez wójta, komisji rewizyjnej dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzania kontroli. Wydaje się jednak, iż działanie wójta polegające na utrudnianiu przeprowadzenia kontroli jego działalności jest niezgodne z prawem i narusza uprawnienia kontrolne sprawowane przez komisję rewizyjną.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.7.2016

  Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

 • 25.11.2018

  Jak wykorzystać dane publiczne?

  Z informacji dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl można korzystać w swoich badaniach, w działalności gospodarczej, można na nich oprzeć swoją działalność biznesową. Sprawdź, czy (...)

 • 9.5.2018

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić (...)

 • 19.1.2019

  Sprzeciw wobec dostępu do informacji medycznej po śmierci

  Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia (...)

 • 6.5.2019

  Będzie unijna baza danych biometrycznych

  Rada UE i Parlament Europejski zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw (...)