Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Pytanie:

Prowadzę firmę szkoleniową - wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Chciałbym prowadzić szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Czy w tej formie prawnej mogę prowadzić powyższe szkolenia według aktualnych przepisów prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 1a rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest:
 • placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
 • szkoła ponadgimnazjalna, 
 • jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa, 
 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 • osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 

- jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed dodaniem powyższego paragrafu § 4 w/w rozporządzenia stanowił, iż szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Powodowało to problemy w ustaleniu, czy działalność szkoleniowa z zakresu BHP może być prowadzona także stosownie do art. 83a ustawy o systemie oświaty, tj.:

Art. 83a.  1.  Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą.

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Obecnie § 4 rozporządzenia stanowi, iż szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Naszym zdaniem znowelizowane rozporządzenie rozwiewa ten problem, precyzując, że działalność szkoleniowa z zakresu BHP może być prowadzona również przez przedsiębiorców prowadzących działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 21.1.2005

  Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, (...)

 • 2.2.2018

  Składka zdrowotna w 2018 roku

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. m.in. dla przedsiębiorców nie może być niższa od kwoty 319,94 zł (czyli 9% podstawy wymiaru składki).

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 27.1.2005

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy (...)