e-prawnik.pl Porady prawne

Działy specjalne produkcji rolnej

Pytanie:

Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji będzie to traktowane jako działalność gospodarcza i rolnicy muszą uzyskać indywidualne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działy specjalne produkcji rolnej

20.6.2006

 Zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Zatem, osoba prowadząca dział specjalny nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy. Przedsiębiorcami w rozumieniu tej ustawy nie będą również osoby prowadzące dział produkcji rolnej, które zawarły umowę spółki cywilnej. Osoby te nie muszą dokonywać wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ