Dziedziczenie po zmarłym mężu

Pytanie:

Po śmierci brata, bratowa opuściła mieszkanie i teraz żąda zwrotu kosztów, jakie poniosła wspólnie z mężem na remont i modernizację. Czy bratowej należy się spadek po mężu? Do domu nie wniosła nic, gdyż pochodziła z biednej rodziny. Nie mieli dzieci, a brat miał zapisane przez rodziców dożywocie za życia ojca (ojciec zmarł przed bratem matka żyje, ale jest niepełnosprawna i przejawia oznaki niepoczytalności po przebytej chorobie). Mieszkanie jest własnością rodziców. Brat nie był właścicielem mieszkania, lecz miał tylko prawo dożywotniego zamieszkiwania ustanowione za życia obojga rodziców. Czy żona ma prawo do spadku, który mógłby mąż odziedziczyć po rodzicach czy tylko majątek, którego wspólnie się dorobili w okresie małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Żona dziedziczy majątek po mężu. Z chwilą śmierci męża majątek wspólny małżonków zmienia swój status na współwłasność w częściach ułamkowych. Połowa tego majątku stanowi własność żony bez względu na kwestie związane z dziedziczeniem – jest to jej majątek. Druga połowa tego majątku wchodzi do masy spadkowej po mężu. Do masy spadkowej wchodzi też majątek osobisty męża. Jego składniki określone są w artykule Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Do majątku osobistego męża należą między innymi przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia. Ojciec męża zmarł przed nim, więc nastąpiło dziedziczenie majątku po ojcu na rzecz chorej żony, córki i syna. W skład majątku spadkowego dziedziczonego po ojcu wchodzi też udział w nieruchomości (w mieszkaniu). Należy więc przede wszystkim uregulować sprawy spadkowe po ojcu i po bracie.

Reasumując żona dziedziczy nie tylko udział  męża w majątku wspólnym małżonków, lecz także jego majątek osobisty, a więc majątek odziedziczony przez męża po jego ojcu.  Majątek po bracie dziedziczy także matka i siostra. Więcej informacji na temat dziedziczenia zawiera artykuł Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Ela

8.8.2016 13:35:10

Re: Dziedziczenie po zmarłym mężu

Mój mąż mieszkał i pracował od 10 lat w Irlandii, tam zmarł 26 lipca 2016. Tu w Polsce byl zameldowany i mamy mieszkanie w akcie notarialnym jestem ja i mąż. Mamy 1 syna, który także mieszka w Irlandii, jak ja umrę odziedziczy mieszkanie w całosci po nas. Jak wygląda procedura spadkowa ? Czy coś muszę załatwiać? jak tak to co i gdzie .Dziękuję

Jacek

13.12.2009 17:27:58

Re: Dziedziczenie po zmarłym mężu

mam dość duży kredyt- bez ubezpieczenia kredytu...i tak sie zastanawiam co by było jak bym umarł..zona jest chora i nie pracuje nie miała by jak tego spłacać..mam też dwóch dorosłych synów ....jeden na rencie socjalnej zameldowany u nas w domu a drugi jest samodzielny zameldowany gdzie indziej...pozdrawiam Jacek

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: