Dzierżawa nieruchomości obciążonej hipoteką

Pytanie:

"Czy mogę wydzierżawić nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną ustanowioną na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu? W umowie kredytowej nie ma ograniczeń co do rozporządzania nieruchomością. Czy bank może kwestionować taką umowę i żądać jej wypowiedzenia?"

Odpowiedź prawnika: Dzierżawa nieruchomości obciążonej hipoteką

Nieruchomość obciążona hipoteką nadal jest Pana własnością i może Pan nią rozporządzać. Nie ma żadnych, ustawowych ograniczeń w zawarciu umowy dzierżawy z osobą trzecią pomimo obciążenia tej nieruchomości hipoteką na rzecz banku. Hipoteka ta z pewnością jest wpisana w księdze wieczystej tej nieruchomości, tak więc jest bank jest chroniony zasadą jawności ksiąg wieczystych i nie może z powodu wydzierżawienia tej nieruchomości przez Pana osobie trzeciej wysuwać przeciwko Panu żadnych roszczeń.Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika