e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja opłaty parkingowej

Pytanie:

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP podlegają one windykacji w trybie właściwych przepisów. Chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać, jeśli nie uiszczę opłaty za parkowanie (mimo wezwania za szybą)? W jakim trybie i na podstawie jakich decyzji może ode mnie nastąpić ściągnięcie tej kwoty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja opłaty parkingowej

14.12.2005

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i zawartym w nim § 8 ust. 3 do dochodzenia opłat mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zatem ściąganie należnych opłat następuje w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Postępowanie to jest co do zasady skuteczniejsze od postępowania komorniczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ