Egzekucja przeciwko spółce cywilnej

Pytanie:

"Spółka cywilna zalega z płatnością za fakturę, nie jestem jednak w stanie uzyskać adresu zamieszkania drugiego z jej wspólników. Mam adres tylko jednego z nich, a więc tylko przeciwko niemu mogę wystąpić z pozwem. Czy będzie możliwa pomimo tego egzekucja z rachunku bankowego (majątku) spółki?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja przeciwko spółce cywilnej

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przesądzają, iż tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko jednemu lub kilku wspólnikom spółki cywilnej (nie wszystkim) nie wystarczy do skierowania egzekucji do majątku wszystkich wspólników (czyli de facto majątku spółki). Wedle art. 778 kodeksu postepowania cywilnego do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Możliwe jest jednak uzyskanie adresu zamieszkania wspólnika spółki cywilnej - wystarczy ustalić organ ewidencyjny, który dokonał wpisu tego wspólnika do ewidencji działalności gospodarczej (właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Dane z ewidencji działalności gospodarczej są jawne, stąd nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwrócić się do organu ewidencyjnego ze stosownym zapytaniem. Można też, po wykazaniu interesu prawnego, uzyskać dane adresowe z ewidencji ludności. W wypadku jednak, gdyby próba ta okazała się bezowocna, konieczne będzie wystapienie z powództwem przeciwko jednemu ze wspólników spółki cywilnej, co uniemożliwi skierowanie egzekucji do majątku pozostałego wspólnika.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika