e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja w administacji

Pytanie:

Art. 19 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówi o \"właściwym organie gminy o statusie miasta, wymienionym w odrębnych przepisach\"O jakie odrębne przepisy chodzi i gdzie jest wykaz takich miast?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja w administacji

24.10.2012

Zgodnie z art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sformułowanie „odrębne przepisy” oznacza przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a konkretnie jej art. 87, zgodnie z którym zadania i odpowiadające im kompetencje przejęte przez gminy o statusie miasta na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, stają się zadaniami
i kompetencjami tych miast.
Z kolei ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych w wymienionym art. 2 ust. 4 stanowi, że do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt. 1 i 2 (tj. gmin o statusie miasta, określonych w załączniku oraz gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy), przechodzą, jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, określone w art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. „Załącznik”, o którym mowa, wymienia zaś następujące miasta: Biełystok, Bielsko-Białą, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Elbląg, Gdańsk, Gdynię, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jastrzębie – Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnicę, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rudę Śląską, Rybnik, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Świętochłowice, Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Włocławek, Wrocław, Zabrze i Zieloną Górę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ