Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Pytanie:

"Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.03.2008r. na mocy porozumienia stron. Pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ilości 7/26 dni. Czy pracownikowi przysługuje również ekwiwalent za urlop dodatkowy i w jakiej ilości?"

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Dodatkowe 10 dni dla niepełnosprawnego pracownika stanowi urlop wypoczynkowy w rozumieniu kodeksu pracy. Nie ma znaczenia, iż jest on uregulowany w przepisach innego aktu prawnego. Dlatego też w razie ustania stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop niewykorzystany przez pierwsze trzy miesiące w roku. Przy czym należy przyjąć, iż w danym roku kalendarzowym przysługuje mu 36 dni urlopu. W związku z tym z okres od stycznia do marca będzie to 9 dni. Za tą ilość dni należy wypłacić ekwiwalent (por.  orz.  SN z dnia 27 lutego 1985 r.,  III PZP 6/85, OSNCP 1985, nr 10, poz. 155, zgodnie z którym pracownikowi, który po rozwiązaniu stosunku pracy przedstawił orzeczenie o spełnieniu warunków uprawniających do zwiększonego o 10 dni urlopu wypoczynkowego, przewidzianego dla kombatantów, przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany w okresie pozostawania w stosunku pracy urlop w zwiększonym wymiarze). 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika