Elementy składowe umowy przewozu

Pytanie:

Co musi zawierać umowa przewozu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. W przypadku przewozu rzeczy wysyłający powinien podać przewoźnikowi swój adres oraz adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartość rzeczy szczególnie cennych. Na żądanie przewoźnika wysyłający powinien wystawić list przewozowy zawierający dane wymienione powyżej, a ponadto wszelkie inne istotne postanowienia umowy. Wysyłający ponosi skutki niedokładnego lub nieprawdziwego oświadczenia. Wysyłający może żądać od przewoźnika wydania mu odpisu listu przewozowego albo innego poświadczenia przyjęcia przesyłki do przewozu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

asdasda

14.5.2013 11:40:15

Re: Elementy składowe umowy przewozu

BARDZO BARDZO BARDZO DOBRRE


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: