e-prawnik.pl Porady prawne

Ewidencja przychodów przy ryczałcie

Pytanie:

Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ewidencja przychodów przy ryczałcie

6.1.2007

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

Raporty miesięczne z kasy fiskalnej nie są jednakowe z wzorem ewidencji będącym załącznikiem do rozporządzenia i nie zawierają wszystkich danych objętych ewidencją, zatem nie ma możliwości, aby podatnik zrezygnował z prowadzenia ewidencji na rzecz wyłącznie raportów z kasy fiskalnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ