Ewidencja przychodów przy ryczałcie

Pytanie:

Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

Raporty miesięczne z kasy fiskalnej nie są jednakowe z wzorem ewidencji będącym załącznikiem do rozporządzenia i nie zawierają wszystkich danych objętych ewidencją, zatem nie ma możliwości, aby podatnik zrezygnował z prowadzenia ewidencji na rzecz wyłącznie raportów z kasy fiskalnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2004

  Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

  Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 15.3.2017

  Opieka pielęgniarska w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Odliczeniu od dochodów do opodatkowania w PIT (lub od przychodów przy ryczałcie) podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej (...)

 • 16.7.2012

  Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

  Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)

 • 21.3.2012

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, (...)