Faktura korygująca-przeliczenie na polską walutę

Pytanie:

Otrzymałam od kontrahenta niemieckiego Gutschrift dotyczący konkretnej faktury, która została wystawiona w sierpniu 2004 roku (nabycie wewnątrzwspólnotowe). Gutschrift to nota uznaniowa. Dokonujemy zakupu surowców do produkcji od kontrahenta niemieckiego (nabycie wewnątrzwspólnotowa), Gutschrift dotyczy obniżenia ceny zakupu towaru. Gutschrift został nam doręczony w czerwcu 2005. Jak rozliczyć Vat? Jaki kurs walut zastosować do rozliczenia podatku dochodowego? Czy muszę składać korektę deklaracji Vat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego można wnioskować, iż Gutschrift to niemiecki odpowiednik faktury korygującej. Wobec powyższego należy zastosować podobne działania jak przy otrzymaniu polskiej faktury korygującej.

Obowiązek sporządzenia korekty deklaracji VAT zależy od tego, z jakiego powodu korekta faktury została wystawiona (tak: Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w udzielonej interpretacji).

  • Jeżeli korekta została wystawiona na skutek zdarzeń które nastąpiły dopiero po wystawieniu faktury pierwotnej, czyli jest np. następstwem zwrotu towaru, rabatu, to nabywca jest obowiązany do rozliczenia faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym ją otrzymał i nie sporządza się korekty VAT,
  • Jeżeli natomiast korekta została wystawiona z przyczyn z których wynika, że pierwotna faktura była wystawiona od razu nieprawidłowo i nie odzwierciedlała prawidłowych kwot podatku od samego początku, np. z powodu zastosowania niewłaściwej stawki podatku, błędu rachunkowego - to nabywca obowiązany jest do rozliczenia tej faktury za miesiąc wystawienia faktury pierwotnej. W tym przypadku należy więc sporządzić korektę deklaracji, a fakturę ująć w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym pierwotna faktura została wystawiona (tak: Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w udzielonej interpretacji).

Natomiast kwoty wykazane na fakturze wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Odnośnie kwestii, jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kwot wykazanych w fakturze korygującej - w indywidualnych interpretacjach udzielanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych można napotkać dwa stanowiska. Przeważa pogląd, iż do przeliczenia kwot wynikających z faktur korygujących należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej (tak: np. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego). Zdarzają się jednak odmienne interpretacje, tzn., że należy zastosować kurs z daty wystawienia faktury korygującej przez zagranicznego kontrahenta. (tak: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku).

Odnosząc się do kwestii kursu przyjmowanego dla rozliczenia podatku dochodowego – powinno się przyjąć do rozliczenia taki sam  kurs jak dla rozliczeń podatku od towarów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: