e-prawnik.pl Porady prawne

Faktura podpisana przez osobę nieuprawnioną

Pytanie:

Czy faktura VAT będzie ważna, jeśli podpisała ją osoba bez odpowiednich pełnomocnictw? (np. pracownik sklepu lub osoba zupełnie nie związana z firmą). Ważna w sensie dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Faktura podpisana przez osobę nieuprawnioną

Faktura taka z punktu widzenia zobowiązań cywilnoprawnych jest ważna, co oznacza, że wywołuje skutki o charakterze cywilnoprawnym. O nieważności można rozstrzygać jedynie w sferze prawa podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?