Faktura VAT a dowód zawarcia określonej umowy

Pytanie:

Czy faktura VAT wystawiana przez przedsiębiorcę, może być dowodem zawarcia określonej umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktura VAT może być traktowana jako dowód zawarcia określonej umowy. Na potwierdzenie tego poglądu możemy przytoczyć jedno z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. I SA/Po 1390/2008), który uznał, że „Fakturę VAT wystawia się jedynie w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, którą to czynnością nie jest otrzymanie dotacji.”

W innych orzeczeniach sądy uznały fakturę VAT jako dokument mający w założeniu służyć odtworzeniu znaczących dla podatkowego stanu faktycznego zaszłości (tak NSA w wyroku z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. FSK 861/2004); jako dowód nabycia określonych towarów i usług (wyrok NSA z dnia 6 listopada 1998 r., sygn. I SA/Lu 583/97) oraz jako pismo dokumentujące faktycznie dokonane operacje gospodarcze (wyrok NSA z dnia 30 grudnia 1998 r., sygn. I SA/Gd 1739/97).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY