Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

Pytanie:

"Po podpisaniu umowy spółki został złożony wniosek rejestracyjny do KRS. Sąd zwrócił się o uzupełnienie wniosku i zmianę umowy. Powyższe czynności zostały dokonane, ale nie otrzymano jeszcze wpisu do KRS. GUS wydał REGON, ale US odmówił nadania NIP i przyjęcia VAT-R do czasu wpisu do KRS. W międzyczasie spółka podpisała umowę dzierżawy hotelu, w którym wykonuje prace remontowe, na mocy umowy refundowane przez wydzierżawiającego. Czy spółka może wystawiać i otrzymywać faktury VAT bez wpisu do KRS i nadania NIP, np. na podstawie numeru REGON?"

Odpowiedź prawnika: Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

Z chwilą podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka ta może już działać prawnie, a z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) spółka w organizacji przekształca się w spółkę z o.o. i nabywa osobowość prawną. 

Przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie nie uchybiają przepisom podatkowym i wymogom nałożonym na podatników odnośnie rejestracji dla celów podatkowych. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż urzędy skarbowe rejestrują spółki w organizacji tak dla celów NIP, jak i VAT i nieuzasadniona wydaje się odmowa takiej rejestracji. Skoro taka spółka może działać w obrocie i może dokonywać czynności opodatkowanych, to nie tyle jej prawem, co obowiązkiem jest np. rejestracja dla celów VAT.

Jest to o tyle istotne, że faktury VAT może wystawiać jedynie zarejestrowany podatnik VAT, a więc do momentu rejestracji dla VAT spółka nie ma prawa wystawiać faktur. Natomiast przed rejestracją spółka może otrzymywać faktury od kontrahentów i w braku NIP najczęściej wpisuje się REGON spółki. Wprawdzie działanie takie nie jest do końca zgodne z przepisami, gdyż przepisy wymagają numeru NIP spółki na fakturze, jednak w praktyce tak się postępuje. W przypadku jeśli faktura miałaby dokumentować dużą transakcję warto po uzyskaniu numeru NIP dokonać korekty takiej faktury i ująć na niej numer NIP nabywcy (spółki).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika