Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

Pytanie:

Po podpisaniu umowy spółki został złożony wniosek rejestracyjny do KRS. Sąd zwrócił się o uzupełnienie wniosku i zmianę umowy. Powyższe czynności zostały dokonane, ale nie otrzymano jeszcze wpisu do KRS. GUS wydał REGON, ale US odmówił nadania NIP i przyjęcia VAT-R do czasu wpisu do KRS. W międzyczasie spółka podpisała umowę dzierżawy hotelu, w którym wykonuje prace remontowe, na mocy umowy refundowane przez wydzierżawiającego. Czy spółka może wystawiać i otrzymywać faktury VAT bez wpisu do KRS i nadania NIP, np. na podstawie numeru REGON?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z chwilą podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka ta może już działać prawnie, a z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) spółka w organizacji przekształca się w spółkę z o.o. i nabywa osobowość prawną. 

Przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie nie uchybiają przepisom podatkowym i wymogom nałożonym na podatników odnośnie rejestracji dla celów podatkowych. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż urzędy skarbowe rejestrują spółki w organizacji tak dla celów NIP, jak i VAT i nieuzasadniona wydaje się odmowa takiej rejestracji. Skoro taka spółka może działać w obrocie i może dokonywać czynności opodatkowanych, to nie tyle jej prawem, co obowiązkiem jest np. rejestracja dla celów VAT.

Jest to o tyle istotne, że faktury VAT może wystawiać jedynie zarejestrowany podatnik VAT, a więc do momentu rejestracji dla VAT spółka nie ma prawa wystawiać faktur. Natomiast przed rejestracją spółka może otrzymywać faktury od kontrahentów i w braku NIP najczęściej wpisuje się REGON spółki. Wprawdzie działanie takie nie jest do końca zgodne z przepisami, gdyż przepisy wymagają numeru NIP spółki na fakturze, jednak w praktyce tak się postępuje. W przypadku jeśli faktura miałaby dokumentować dużą transakcję warto po uzyskaniu numeru NIP dokonać korekty takiej faktury i ująć na niej numer NIP nabywcy (spółki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 23.9.2013

  Spółka z o.o. w organizacji

  Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z chwilą jej zawiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna (...)

 • 13.6.2013

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 15.3.2017

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą wybrać spośród 8531 podmiotów. Do końca (...)