Faktury VAT dla osób fizycznych

Pytanie:

Czy firma świadcząca usługi budowlane może sama wystawić fakturę osobie fizycznej (tzn. bez żądania ze strony osoby fizycznej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pytaniu zapewne chodzi o osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (tzw. osobę "prywatną"). Firma budowlana może udokumentować wykonanie usługi fakturą również bez żądania takiej osoby. Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Przepis art. 106 ust. 4 ustawy pozwala na pewne odstępstwa od tej zasady w przypadku odbiorców prywatnych. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy VAT-czynni nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Z powyższego wynika więc następujący wniosek:

 1. jeśli osoba prywatna nie zażąda wystawienia faktury, podatnik nie ma obowiązku takiej faktury wystawiać,
 2. jeżeli osoba fizyczna zażąda wystawienia faktury, wówczas fakturę taką należy wystawiać (jeśli jednak żądanie zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy od wykonania usługi, wówczas podatnik może fakturę wystawić, ale nie musi – art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej),
 3. przedsiębiorca może wystawić fakturę zatem również wówczas, gdy osoba fizyczna nie zgłosiła takiego żądania.

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT, faktura wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może nie zawierać numeru NIP tej osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 3.11.2011

  Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. (...)

 • 20.4.2007

  Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 8.5.2007

  Faktury dla specyficznych kontrahentów

  Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik (...)