e-prawnik.pl Porady prawne

Forma umowy z lektorem na uczelni

Pytanie:

Wyższa uczelnia zatrudnia lektorów języków obcych. Lektorzy prowadzą tylko wykłady na podstawie ogólnie obowiązujących podręczników, ale niektórzy przygotowują własne wykłady. Czy z lektorem, który korzysta z ogólnie dostępnych podręczników w celu nauczania języka można zawrzeć umowę o dzieło? Czy z lektorem, który sam opracowuje wykłady można zawrzeć umowę o dzieło?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Forma umowy z lektorem na uczelni

18.10.2006

Regulację dotyczącą pracowników uczelni zawiera ustawa o szkolnictwie wyższym, a w częściowym zakresie (do końca 2006 r.) także ustawa wcześniejsza. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Nauczycielami akademickimi są:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni;
  • pracownicy dydaktyczni;
  • pracownicy naukowi;
  • dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

  • starszego wykładowcy;
  • wykładowcy;
  • lektora lub instruktora.

Zgodnie z dalszymi przepisami powołanej ustawy, w szczególności art. 118, nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Dlatego na gruncie wskazanych przepisów należałoby wskazać, iż zawarcie przez uczelnię z lektorem umowy o dzieło nie wydaje się dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ