Godziny nadliczbowe w razie choroby pracownika

Pytanie:

W grudniu 2008r. pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia i osób (portierzy) w równoważnym systemie czasu pracy będą pracować w godzinach nadliczbowych, które wynikną w związku z chorobą jednego portiera. Każdy pracownik przepracuje o około 44 h więcej. Portierzy wykonują dyżury w godzinach od 7:00-19:00 i od 19:00 do 7:00. Ponieważ pracodawca wie, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim do 14.01.2009r. to plan pracy dla pozostałych portierów przygotował na grudzień wraz z dodatkowymi dyżurami za nieobecnego pracownika. W związku z tym, że godzin nadliczbowych nie można z góry zaplanować powstał problem natury formalnej. 1. Czy pracodawca może w takiej sytuacji zaplanować w planie pracy dodatkowe dyżury, które stają się godzinami nadliczbowymi? 2. Które dyżury w planie pracy pracodawca ma wskazać pracownikowi jako godziny nadliczbowe, czy mogą to być dyżury przypadające od ostatniego dnia miesiąca w górę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest dla nas jasne dlaczego mają Państwo obawy przez zaplanowaniem, rozdziałem, godzin nadliczbowych dla poszczególnych pracowników. Abstrahując od kwestii dopuszczalności zlecenia pracownikom nadgodzin w opisanej sytuacji naszym zdaniem nie ma przeciwwskazań do tego, by sporządzić grafik uwzględniający godziny nadliczbowe.

Od konkretnych okoliczności zależy, czy pracodawca może zlecić nadgodziny czy nie powinien rozważyć zatrudnienia na zastępstwo; zwolnienie chorobowe na 1,5 miesiąca jest bowiem trochę dłuższe od typowego, 1,2-tygodniowego.

Naszym zdaniem godziny nadliczbowe nie mogą być zlecane z uwagi na nieprawidłową organizację czasu pracy „dla wyrównania strat czasu nieprzepracowanego spowodowanych ponadprzeciętną absencją chorobową, brakami w zatrudnieniu itp." (tak K. Rączka w: Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Najnowsze wydanie:  Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie IX).

Ad. 1. Jeśli obawiają się Państwo zarzutu zlecenia nadgodzin w sytuacji, gdy jest to niedopuszczalne, to nie ma znaczenia, że nazwą Państwo te nadgodziny inaczej w grafiku. Cały czas będą to nadgodziny. Tak samo nieprawidłowe będzie naszym wyznaczeniem wyznaczenie dyżuru dla pracowników, którzy są portierami (ich praca niejako polega na dyżurowaniu i z góry wiadomo, że będą oni w tym czasie wykonywali pracę)

Ad. 2. Godzinami nadliczbowymi będą godziny poza wyznaczonym wymiarem czasu pracy. Skoro pracownicy mają wyznaczone godziny pracy od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00, to praca poza nimi jest pracą w godzinach nadliczbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: