e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja o ZFŚS i świadczeniu urlopowym

Pytanie:

Prowadzę małą firmę, w której zatrudniam 18 pracowników. Każdy pracownik otrzymuje informację o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Czy poprawnie wyszczególniam ZFŚS i świadczenie urlopowe? Czy przy zatrudnieniu 18 osób powinienem ująć w informacji tylko świadczenie urlopowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja o ZFŚS i świadczeniu urlopowym

6.9.2007

Stosownie art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Zgodnie z ust. 4 pracodawcy, o których mowa powyżej, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Informacja powinna zatem obejmować zarówno fundusz, jak i świadczenie urlopowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ