Istotna szkoda w rozumieniu art. 231 § 3 Kodeksu karnego

Pytanie:

Jaką szkodę należy uznać za istotą w rozumieniu art. 231 § 3 Kodeksu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Kodeksie brakuje bliższego określenia, jaką szkodę należy uznać za istotną. Można zakładać, że będzie to każda szkoda, której nie można ocenić jako drobnej, a więc szkoda wyraźnie odczuwalna. Jednakże chodzi tu o szkodę mniejszą od „znacznej”. W orzecznictwie Sądu Najwyższego trafnie podkreślono, iż istotna szkoda - stanowiąca znamię art. 231 par. 3 k.k. jest pojęciem ocennym, przy czym w wypadku wyrządzenia przez funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wyłącznie materialnym, ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 par. 5 k..k (zgodnie z tym przepisem mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych). Ponieważ jednak istotna szkoda - w rozumieniu art. 231 par. 3 k.k. - nie ogranicza się tylko do szkody materialnej, i jest pojęciem szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna w konkretnych okolicznościach, mogą również decydować - obok faktycznej szkody materialnej - dodatkowe względy, stanowiące znaczną dolegliwość dla strony pokrzywdzonej (uchwała z 29 stycznia 2004 r., I KZP 38/2003, OSNKW 2004, nr 2, poz. 14).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: