Jakie okresy pracy są zaliczane do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Pytanie:

Jakie okresy pracy są zaliczane do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy pamiętać, że warunek pracy w szczególnych warunkach jest spełniony tylko wówczas, gdyby pracownik, w ramach obowiązującego go pełnego wymiaru czasu pracy stale, tj. ciągle wykonywał pracę w szczególnych warunkach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt I UK 138/2006). Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: