e-prawnik.pl Porady prawne

Kara za brak nowego dowodu osobistego

Pytanie:

Jestem szczęśliwym posiadaczem "starego" dowodu osobistego i ze względów technicznych na pewno nie wymienię go przed 31 marca 2008r. Z tego co wiem, muszę się liczyć z możliwą karą grzywny do 5,000 złotych. Czy kara taka może być nałożona na mnie jednorazowo i mam spokój, czy też można mnie karać cyklicznie? Jeżeli cyklicznie, to jak często?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kara za brak nowego dowodu osobistego

3.1.2008

Zgodnie z przepisem art. 55 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139 poz. 993) Kto:

  1. uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
  2. zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
  3. nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
  4. nie zawiadamia o znalezieniu dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2,
  5. nie zwraca znalezionego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 3,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. Z powołanego przepisu wynika więc, iż w przypadku nie dochowania obowiązku wymiany dowodu osobistego, można zostać ukaranym karą ograniczenia wolności bądź grzywną (od 20 zł do 5 tysięcy zł).

Kara może zostać nałożona w przypadku ujawnienia faktu nie tyle nie posiadania przy sobie dowodu osobistego, ale w przypadku nie dochowania wskazanego powyżej obowiązku. Właściwe organy mają bowiem możliwość sprawdzenia, czy dana osoba złożyła odpowiedni wniosek, czy też tego nie zrobiła. Grzywna może być nałożona wielokrotnie (jeżeli po pierwszym ukaraniu dana osoba nadal będzie się uchylać, to może być ukarana ponownie, za kolejny przeciąg czasu). Jednakże osoby, które złożyły wniosek w terminie, tzn. do dnia 31 grudnia 2007 roku, nie będą traktowane jak sprawcy wykroczenia braku ważnego dokumentu. Prosimy także o zapoznanie się z artykułem Będzie jeszcze można posługiwać się starymi dowodami osobistymi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ