Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Pytanie:

"Jakie kary i procedury będą nałożone na mnie jeżeli policja, inspekcja drogowa, służby celne zatrzymają mnie (czyli właściciela firmy) i w zbiorniku firmowego samochodu stwierdza zamiast oleju napędowego olej opałowy? Ten sam przypadek tylko pracownik. Ten sam przypadek tylko pracownik oświadcza, że sam nalał oleju opałowego."

Odpowiedź prawnika: Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Zasilanie silników wysokoprężnych olejem opałowym jest uznane za wykroczenie. Policja może kontrolować zawartość baku na mocy rozporządzenia MSWiA z 24 września 2002 roku. Samo używanie oleju opałowego do celów napędowych podlega karze grzywny do 500 złotych wg. kodeksu wykroczeń. Grzywna taka nadawana jest w postępowaniu mandatowym przewidzianym przez przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy przewiduje jednak jeszcze inne wykroczenie, które ma związek z uszczupleniem kwoty należnego podatku akcyzowego, przewiduje to art.73a, w takiej sytuacji kara jest już znacznie bardziej dotkliwa. Co do zasady policja wypisuje mandat na prowadzącego pojazd, bez względu na to czy jest on właścicielem samochodu czy tylko posiadaczem zależnym. Zawsze jednak jeżeli np. kierujący pojazdem nie zgadza się z nakładanym mandatem może odmówić jego przyjęcia, wtedy organ ,którego funkcjonariusz nałożył grzywnę skieruje sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie. W postępowaniu sądowym sąd zbada w wyniku czyjego działania doszło do popełnienia wykroczenia. Jeżeli pracownik ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi on odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w kodeksie pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika