Kaucja na należności z najmu w TBS

Pytanie:

Czy TBS może potrącać z kaucji zwrotnej wpłaconej przez najemcę lokalu mieszkalnego jakieś opłaty za amortyzację mieszkania w chwili rozwiązania umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zawierając umowę najmu mieszkania strony nie są zobowiązane do umieszczania w umowie postanowienia dotyczącego kaucji umownej. Jeżeli takie postanowienie zostanie zamieszczone, to od woli stron zależy jaki charakter ma taka kaucja. Co do zasady zastrzega się kaucję na wypadek nie wywiązywania się z określonych obowiązków finansowych (np. nie opłacenia w terminie czynszu). Od stron umowy najmu zależy jakie zobowiązania (czynsz czy także inne opłaty- np. opłata za amortyzację mieszkania) będzie ubezpieczała kaucja. Wynika z tego, że odpowiedzi na pytanie należy szukać w samej umowie najmu. Należy jednak podkreślić, że opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie. Gdyby tak było, to zastrzeżenie kaucji jako zabezpieczenie samego tylko czynszu będzie też obejmowało opłatę za amortyzację mieszkania za czas jego najmu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Piotr

4.6.2013 19:3:45

Re: Kaucja na należności z najmu w TBS

też chciałbym to wiedzieć

Michał Kozłowski

10.3.2013 18:17:35

Re: Kaucja na należności z najmu w TBS

Witam prosze o odpowiedź na poniższe zapytanie. Nie rozumiem: Piszecie Państwo, że: "opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie.", w artykule Inforu przeczytałam też,że: "W TBS amortyzacja zasobów mieszkaniowych obciąża koszty, które są pokrywane z czynszów inkasowanych od najemców mieszkań. TBS może we własnym zakresie akumulować na odrębnym rachunku bankowym środki do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są przeznaczone na remonty lub odtworzenie zużywających się zasobów mieszkaniowych."; dlaczego więc, przy opuszczaniu mieszkania jest potrącana ponownie amortyzacja? Czyż nie zapłaciłam już za nią w czynszu?

Maria Madej

1.11.2009 22:48:52

Re: Kaucja na należności z najmu w TBS

Nie rozumiem: Piszecie Państwo, że: "opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie.", w artykule Inforu przeczytałam też,że: "W TBS amortyzacja zasobów mieszkaniowych obciąża koszty, które są pokrywane z czynszów inkasowanych od najemców mieszkań. TBS może we własnym zakresie akumulować na odrębnym rachunku bankowym środki do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są przeznaczone na remonty lub odtworzenie zużywających się zasobów mieszkaniowych."; dlaczego więc, przy opuszczaniu mieszkania jest potrącana ponownie amortyzacja? Czyż nie zapłaciłam już za nią w czynszu?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY