Kaucja na należności z najmu w TBS

Pytanie:

"Czy TBS może potrącać z kaucji zwrotnej wpłaconej przez najemcę lokalu mieszkalnego jakieś opłaty za amortyzację mieszkania w chwili rozwiązania umowy najmu? "

Odpowiedź prawnika: Kaucja na należności z najmu w TBS

Zawierając umowę najmu mieszkania strony nie są zobowiązane do umieszczania w umowie postanowienia dotyczącego kaucji umownej. Jeżeli takie postanowienie zostanie zamieszczone, to od woli stron zależy jaki charakter ma taka kaucja. Co do zasady zastrzega się kaucję na wypadek nie wywiązywania się z określonych obowiązków finansowych (np. nie opłacenia w terminie czynszu). Od stron umowy najmu zależy jakie zobowiązania (czynsz czy także inne opłaty- np. opłata za amortyzację mieszkania) będzie ubezpieczała kaucja. Wynika z tego, że odpowiedzi na pytanie należy szukać w samej umowie najmu. Należy jednak podkreślić, że opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie. Gdyby tak było, to zastrzeżenie kaucji jako zabezpieczenie samego tylko czynszu będzie też obejmowało opłatę za amortyzację mieszkania za czas jego najmu.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Piotr 2015-06-04 19:03:45

    też chciałbym to wiedzieć

  • Michał Kozłowski 2015-03-10 18:17:35

    Witam prosze o odpowiedź na poniższe zapytanie. Nie rozumiem: Piszecie Państwo, że: "opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie.", w artykule Inforu przeczytałam też,że: "W TBS amortyzacja zasobów mieszkaniowych obciąża koszty, które są pokrywane z czynszów inkasowanych od najemców mieszkań. TBS może we własnym zakresie akumulować na odrębnym rachunku bankowym środki do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są przeznaczone na remonty lub odtworzenie zużywających się zasobów mieszkaniowych."; dlaczego więc, przy opuszczaniu mieszkania jest potrącana ponownie amortyzacja? Czyż nie zapłaciłam już za nią w czynszu?

  • Maria Madej 2011-11-01 22:48:52

    Nie rozumiem: Piszecie Państwo, że: "opłata za amortyzację mieszkania stanowi co do zasady jeden ze składników czynszu za mieszkanie.", w artykule Inforu przeczytałam też,że: "W TBS amortyzacja zasobów mieszkaniowych obciąża koszty, które są pokrywane z czynszów inkasowanych od najemców mieszkań. TBS może we własnym zakresie akumulować na odrębnym rachunku bankowym środki do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są przeznaczone na remonty lub odtworzenie zużywających się zasobów mieszkaniowych."; dlaczego więc, przy opuszczaniu mieszkania jest potrącana ponownie amortyzacja? Czyż nie zapłaciłam już za nią w czynszu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika