Kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Pytanie:

Izba skarbowa podtrzymała decyzją w sprawie podatkowej wydanej w I instancji przez inspektora kontroli skarbowej. Wniosłem o stwierdzenie jej nieważności i jednocześnie skargę do WSA (o uchylenie ważności tej decyzji). Sprawę w WSA przegrałem i jak wyrok WSA stał się prawomocny, także Izba odmówiła wszczęcia postępowanie w sprawie ze względu na wyrok WSA. Od decyzji Izby nie odwołałem się, ale teraz ponownie chciałbym wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Czy mam formalną możliwość wniesienia jeszcze raz takiego samego wniosku w tej samej sprawie? Jakie są podstawy prawne rozstrzygnięcia tej kwestii?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 249 § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli  sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, a wyrok jest prawomocny. Od tej reguły istnieje jeden wyjątek, omówiony poniżej. 

W obecnym stanie prawnym, sąd administracyjny nie jest związany zarzutami i skargami oraz powołaną podstawą prawną i powinien z urzędu wziąć pod uwagę nieważność decyzji. Oznacza to, że oddalając skargę równocześnie stwierdza, iż brak jest podstaw do istnienia przesłanki nieważności decyzji. Istniej tylko jeden wyjątek – jeżeli żądanie stwierdzenia nieważności oparte jest na zarzucie rozstrzygnięcia sprawy inną decyzją ostateczną – wtedy pomimo istnienia prawomocnego wyroku, można wnosić o stwierdzenie nieważności. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że oddalenie skargi nie jest równoznaczne z jej odrzuceniem. Odrzucenie oznacza, że sąd nie zajmował się merytorycznym rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji można wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: