Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Pytanie:

Kobieta aktualnie zatrudniona na umowę o pracę we wrześniu 2005 r. osiągnie wiek 55 lat i staż pracy 33 lata (okresów składkowych). W jaki sposób następuje zakończenie stosunku pracy (wygaśnięcie, wypowiedzenie, termin i ile miesięcy)? Która strona i kiedy podejmuje stosowne czynności? Czy przysługujące uprawnienia urlopowe (26 dni) trzeba wykorzystać w czasie zatrudnienia, czy może być wypłacony ekwiwalent? Czy może dalej kontynuować zatrudnienie na dotychczasowo zajmowanym stanowisku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiadając na ostatnie pytanie należy podkreślić, że nie ma żadnych przeszkód by po spełnieniu przesłanek uprawniających do wcześniejszej emerytury nadal pracować. Bowiem nikt nie może zmusić pracownika do rozwiązania stosunku pracy z uwagi na możliwość przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę. Istnieje również możliwość przejścia na emeryturę i podjęcia pracy. Jednakże by do tego mogło dojść, musi nastąpić najpierw rozwiązanie stosunku pracy następnie uzyskanie prawa do emerytury i ponowne zatrudnienie. Pracownik może wystąpić do organu rentowego o stwierdzenie nabycia prawa do emerytury, nie przerywając zatrudnienia. Prawo do emerytury i renty, które zostało stwierdzone przez organ rentowy, ulega zawieszeniu. Co do świadczeń urlopowych kodeks pracy stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca jednakże może nawet w trakcie wypowiedzenia udzielić pracownikowi urlopu. Pracownik obowiązany jest wtedy go wykorzystać. Decyzję o udzieleniu podejmuje pracodawca. Pracownik nie może się domagać udzielenia mu urlopu w trakcie wypowiedzenia oraz sam samowolnie nie może z niego skorzystać. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zatem nabycie prawa do odprawy uzależnione jest od zaprzestania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. Pracownik musi w chwili ustania stosunku pracy tylko spełniać warunki do uzyskania uprawnień emerytalnych, a ustalenie tych uprawnień przez organ ubezpieczeniowy w drodze decyzji może nastąpić już po ustaniu stosunku pracy. Nie jest zasadne wiązanie uprawnień do odprawy emerytalnej tylko z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika lub w drodze porozumienia stron. Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę jest ewidentny na przykład w wypadku, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika z powodu długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby, a pracownik po tym fakcie uzyskuje decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą prawo do emerytury. Równie ewidentny jest związek między przejściem na emeryturę a rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Natomiast rozwiązanie może nastąpić w każdy sposób by uzyskać prawo do emerytury, jeśli tylko pracownik spełnia określone warunki. Stosunek pracy ustać musi w związku z przejściem na emeryturę, aby pracownik otrzymał odprawę pieniężną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)

 • Od kiedy przejdziemy wcześniej na emeryturę?

  Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. 

 • Wszystko gotowe na przywrócenie wieku emerytalnego

  Już 1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do sprawnej obsługi (...)

 • Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż przedłużenie umowy o pracę powyżej zwykłego wieku emerytalnego może być ograniczone w czasie. Zatrudniony nie może w takim wypadku (...)

 • Co z emeryturami kobiet urodzonych w 1952 roku?

  Kobiety urodzone w roku 1952 i ubiegające się o "zwykłą" emeryturę po 31 grudnia 2012 r., muszą "zwrócić" emerytury częściowe albo "wcześniejsze", jeśli je pobrały - uznał SN.

NA SKÓTY