Kontakty dziecka z babcią

Pytanie:

"Żona utrudnia kontakty 3,5 letniego dziecka z rodziną ojca, w tym z babcią. Ojciec ma sądownie ustalone kontakty. Do jakiego sądu się zwrócić w sprawie kontaktów z dzieckiem? Czy może to być również podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej ? Czy babcia ze względu na wiek może żądać od sądu aby syn (ojciec dziecka) zabierał go do babci?"

Odpowiedź prawnika: Kontakty dziecka z babcią

Kwestię ustalenia zasad i formy osobistej styczności dziecka z ojcem może określić przede wszystkim sąd opiekuńczy lub sąd orzekający o unieważnieniu małżeństwa lub o rozwodzie. Sąd opiekuńczy to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Zatem sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o ustalenie częstotliwości kontaktów rodziców z dzieckiem jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka (uchwala Sądu najwyższego z dnia 29 lutego 1996 III CZP 12/96).

Prawo do osobistej styczności z dzieckiem jest korelatem władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom dziecka. Prawo to nie wchodzi w zakres praw i obowiązków wynikających z władzy, jest jednak jasnym, że jest to prawo każdego rodzica (chyba, że wyrok sądu wyraźnie takich kontaktów zakazuje). Jednocześnie należy podkreślić, że prawo do osobistej styczności z dzieckiem przysługuje rodzicom dziecka, a nie jego dalszym krewnym, np. babci. Tym samym osoba bliska nie może żądać ustalenia przez sąd prawa do kontaktów z dzieckiem. Nie oznacza, to że takie kontakty takie nie mogą mieć miejsca. Jeśli sąd ustalił prawo do kontaktów ojca z dzieckiem w ten sposób, że określił ich ramy czasowe nie przewidując jednocześnie, że ma to mieć miejsce np. w domu matki, wówczas nie ma przeciwwskazań do tego by ojciec zabrał dziecko do swojego mieszkania, do kina czy z wizytą do babci.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Babcia 2012-09-22 14:05:17

    Jestem babcią wnuków 8 lat i 15.Syn jest po rozwodzie wyrokiem sądu współdecydowania we wszystkich istotnych sprawa dotyczących wychowania dzieci z prawem zabierania dzieci raz na dwa miesiące do mojego miejsca zamieszkania wraz z noclegiem.Od pewnego czasu stosunki z ojcem uległy pogorszeniu,wnuczka nie odbiera telefonów,nie odpowiada na g-g i na e-maile również o de mnie.Jestem przekonana,ze maja zabronione kontakty przez matkę.Syn przyjeżdża do Polski co dwa miesiące a ja jestem bezradna.W jaki sposób mogę dotrzeć do dzieci,czy prosić mogę o pomoc psychologa?Nie wyobrażam sobie bez kontaktów z wnukami.Proszę o doradę co mogę zrobić?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika